Проектиране по част ОВКПроектиране на ОВК инсталации

  • Какво предлагаме?
  • Какво представлява ОВК проекта?
  • Кога е необходим ОВК проект?
  • Какви са цените за ОВК проектиране?

Проект по част Енергийна ефективност

Енергийна ефективснот

Проекта по част Енергийна ефективност е задължителен при проектирането на нови сгради и преустройство на съществуващи обекти.

 

More-Buton

More-Buton

email