Термопомпи въздух – вода

Термопомпи въздух-водаТермопомпите въздух-вода използват топлината на атмосферния въздух, за да загряват вода, която да се използва за отопление, охлаждане или битови нужди. Те са един от най-икономичните начини за отопление, поради което стават все по-използвани.
Често пъти работата на термопомпите се кобинира със слънчеви колектори за още по ефективно затопляне на водата.
Те изключително добре се комбинират със подово отопление и вентилаторни конвектори.
Термопомпите, както и всички съпътстващи елементи свързани с изграждането на една високоефективна отоплителна инсталация могат да бъдат закупени лесно по програма кредит енергийна ефективност, като по този начин освен, че ще получите качествена отоплителна система на изплащане, ще спестите и 20% от инвестицията.

Ние предлагаме различни видове термопомпи, според конкретните нужди на вашия дом. осигуряваме оглед на обекта, проектни решения, анализ на спестяванията, както и изготвяне на документи за кандидатстване по програма кредит енергийна ефективност.

Нискотемпературни термопомпи, разделен тип

Tермопомпа въздух-вода Нискотемпературните термопомпи от разделен тип, са може би най-често предпочитаните, тъй като осигуряват максимална функционалност, ниски експлоатационни разходи и висока надеждност. Те могат да отопляват през зимата, да охлаждат през лятото и да ви осигурят топла вода за битови нужди, целогодишно. Могат да бъдат свързвани и със слънчеви колектори, както и с външни източници на топлина. Те работят с температури на водата до 60 oC, поради което се наричат и нискотемпературни.

Нискотемпературни термопомпи тип моноблок

Термопомпа - моноблок

Нискотемпературните термопомпи, тип моноблок нямат вътрешно тяло, а подгряването на водата става във външното тяло, което се свързва директно към топло/студо преносната мрежа на сградата. Предимството на тези системи е удобната инсталация и липсата на вътрешно тяло. Основният недостатък при тях е, че водният кръг излиза извън сградата и при определени условия може да замръзне. Това налага използването или на специални разтвори или непрекъснат режим на работа при който да не може да се получи замръзване.

Високотемературни термопомпи, разделен тип

Високотемпературна термопомпаВисокотемпературните термопомпи се използват най-вече за свързване към вече съществуващи инсталации отоплителни инсталации. Те осигуряват температура на водата до 80 oC, като по този начин успешно заменят локални източници на топлина като котли на твърдо гориво, газ и т.н.  Те работят в само в режим отопление, като могат да осигуряват битова гореща вода през цялата година.

Основното им предимство е, че не са необходими каквито и да е преработки в инсталацията на вашия дом, като подмяна на радиатори, тръбна мрежа и т.н. Цялото адаптиране към системата се извършва изцяло в техническото помещение (котелно напр.).

Централни термопомпени системи

Централна термопомпа -  Daikin - Altherma - FlexTypeЦентралните термопомпени системи от разделен тип се използват за климатизация и отопление на по-големи обекти, като с един агрегат могат да бъдат захранени няколко домакинства. Предимство във този случай е наличието на млък брой външни тела и самостоятелни вътрешни модули за всеки самостоятелен обект. Този тип системи успешно работят и с VRF системите за централна климатизация.

 

Термопомпи вода-вода

Термопомпа вода-водаТермопомпите вода-вода използват топлината, която е акумулирана във водните басейни, подпочвените води или земната повърхност. Тези естествени акумулатори на топлина са характерни с това, че имат относително постоянна температура през цялата година, което гарантира висок коефициент на преобразуване на термопомпата целогодишно. В зависимост от това по какъв начин се усвоява топлината от тези естествени акумулатори, предлагаме следните видове термопомпи:

Термопомпи вода-вода, използващи сондажи или открити водни басейни

Термопомпа вода-вода със сондажПри този тип термопомпи се използва относително постоянната температура на подпочвените и на големите открити водни басейни, за да се осигури оптимален режим на работа през цялата година. Този тип термопомпи са много добър вариант за отопление, но изискват надежден източник на вода.

Термопомпи вода-вода с вкопана водна серпентина.

Термопомпа вода-вода с вкопана водна серпентинаТези термопомпи използват топлината, акумулирана от земната повърхност като за целта в нея се вкопават тръби. Този тип системи са подходящи за реализиране, в райони със сравнително равен терен и мека почва, с добра акумулационна способност. В този случай системата е независима от подпочвени води и не се налага специална филтрация на водата. Инсталационните работи са значително усложнени, поради необходимостта от полагането на дълги тръбни трасета в земята.

 

 

email